cách chọn vợ chọn chồng

Xem tuổi kết hôn

Tham khảo tuổi kết hôn cho bạn theo Thập nhị Địa chi, Thiên Can hợp khắc, Ngũ hành nạp âm sinh khắc

Trong phần này các bạn tham khảo tuổi để kết hôn theo Thập nhị Địa chi: Tam hợp, Tứ hành xung, Tứ tuyệt, Lục hợp, Lục xung, Lục hại, kết hợp với Thập Thiên can hợp khắc và Ngũ